Visitation

Leder Jørgen Quist er oftest ham der modtager den første forespørgsel vedrørende ledig plads fra enten sagsbehandler eller UU. Herefter aftales et besøg på Mikkelshøj så sagsbehandler og/eller UU kan danne sig et billede af, hvorvidt stedet er en passende anbringelse eller det rigtige sted for den unge at gennemføre sin STU.

Ved dette besøg er både forældre og ikke mindst den unge meget velkomne. Er der enighed mellem parterne, aftales en praktikperiode for den unge og det er typisk fem dage, fra mandag til fredag. Så hurtigt som muligt derefter, træffer personalet i fællesskab en beslutning om, hvorvidt det unge menneske falder indenfor den til enhver tid givne beboergruppe på Mikkelshøj.

En godkendt praktik er ikke ensbetydende med en indskrivning, og det må påregnes at der ofte er en venteliste.

Når den kommende beboer indskrives, udfærdiges som det første en samarbejdsaftale mellem anbringende kommune og Mikkelshøj. Efter tre måneder afholdes det første statusmøde, hvor også den første af Mikkelshøj udfærdigede individuelle udviklingsplan gennemgås. Herefter afholdes statusmøder hver 6. måned.

Der må ikke medbringes kæledyr.

Ved udflytning er Mikkelshøj naturligvis samarbejdspartner med den unge, forældre, sagsbehandler og personalet på den nye bo foranstaltning, for at sikre et så godt og gnidningsløst skift som muligt.

Mikkelshøj har ikke et formaliseret efterværn, men vi bestræber os på, at være behjælpelig med opretholdelsen af de netværk den unge enten havde med sig, eller som er opstået via opholdet på Mikkelshøj.

Lærestedet Mikkelshøj - opholdssted for unge udviklingshæmmede